Impuls

El Tercer Sector Social

 El Tercer Sector Social és el conjunt d’ONG (Organitzacions No Governamentals) sense afany de lucre que treballen per a la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat. 

Aquest és un grup dins de l’anomenat “Tercer Sector”, un concepte que defineix les entitats no governamentals i no lucratives, en contraposició al “Primer Sector” o sector públic (governamental i no lucratiu), i al “Segon Sector” o sector de l’empresa mercantil (no governamental i lucratiu). 

La missió del Tercer Sector és treballar pels drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones, sense exclusions. Per això, construïm un espai públic de participació, de responsabilitat i de compromís cívic, mitjançant la iniciativa social. 

En els darrers anys diversos estudis en l’àmbit internacional, espanyol i català han posat de manifest la importància creixent del Tercer Sector en el desenvolupament de polítiques socials, l’anomenat “quart pilar” de l’estat del benestar.

 

 
© Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya